a demanda 

Gramàtica

L’expressió a demanda està molt documentada a Internet i apareix molt sovint en expressions com ara alletament a demanda, que en anglès es breastfeeding on demand. L’expressió anglesa on demand, en altres contextos, té altres possibles traduccions al català o al castellà: sota/bajo demanda, segons/según demanda, etc. Però en l’expressió alletament a demanada o lactancia a demanda, no presenta formes alternatives. Per aquesta raó, preferim no proposar canvis fins que no s’hagi estudiat a fons si l’expressió a demanda és o no correcta.

 

Context

S’ha d’oferir dieta a demanda.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS