hood 

Ciències de la vida i la salut

Si es refereix a la tècnica d’oxigenoteràpia aplicada a nadons que poden respirar per si sols, però que necessiten rebre més concentració d’oxigen del que hi ha disponible en l’ambient, es tracta d’una mena de campana, cambra, caputxa, etc. que es col·loca sobre el cap del nadó i a través del qual s’administra l’oxigen. En anglès, s’ha trobat que rep els noms següents: oxygen hood, headbox o halo. Per al castellà, s’han trobat diverses designacions: halo, cámara cefálica, dispositivo cefálico, campana de oxígeno, capucha de oxígeno, cabezal de oxígeno. Les formes més usades per al castellà són: campana de oxígeno, halo i cámara cefálica. La forma cabezal de oxígeno, que es troba poc documentada, no sembla ni tan sols adequada, ja que no hi ha cap accepció de la paraula cabezal que la faci adequada per descriure un element que cobreix el cap. El mateix es pot dir de l’expressió catalana capçal d’oxigen. Per aquesta raó ens decantem per la forma campana d’oxigen, que també s’ha documentat en català.

Context

Quines precaucions cal prendre en l’administració d’oxigen mitjançant capçal o hood per evitar possibles problemes? 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS