tiobies? 

Ciències de la terra

Es tracta del terme tiobios (no pas tiobies), compost pel prefix tio- (forma prefixada del mot grec theĩon, que significa ‘sofre’) i bios, cultisme del grec que trobem recollit al GDLC:

bios

Partició sil·làbica: bi_os
Etimologia: del gr. bíos ‘vida’
    masculí
  1. biologia Tot allò que és viu en conjunt, tant animal com vegetal, la natura viva.
  2. factor bios bioquímica Complex de substàncies vitamíniques que actuen com a factor de creixement en el metabolisme de vegetals i d’animals.
Aquest terme fa referència al conjunt d’organismes que viuen en zones anaeròbies riques en sofre. El nom tiobios (thiobios en anglès) va ser proposat per Boaden i Platt (1971), com s’explica en el llibre Meiobenthology
 
Context

Desenvolupament de les comunitats microbianes: [...] Tiobies Tiobios i fonts hidrotermals submarines

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS