entrepusar? 

Lingüística

Tal com recull el Diccionari català-valencià-balear (DCVB), el verb entrepussar (amb dues esses), usat en llocs com l’Urgell, la Segarra, Lleida, Conca de Tremp, el Camp de Tarragona o Eivissa, és efectivament sinònim del mot ensopegar, però no està inclòs al DIEC, per la qual cosa no es pot considerar normatiu. En canvi, el DIEC sí que recull la variant entropessar, amb el mateix significat. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS