excellent with honors? 

Gramàtica

La denominació catalana corresponent a l’expressió anglesa excellent with honors és excel·lent cum laude. A l’entrada cum laude de la Viquipèdia es poden veure algunes correspondències més entre llengües. Tot i així, cal tenir en compte que en anglès també s’usa l’expressió llatina cum laude, tal com es pot veure en el Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (2a edició). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS