pareidolia? 

Filosofia

La il·lusió consistent a percebre de forma clara un estímul sensorial vague, generalment una imatge o un so, i atribuir-li un significat, rep el nom de pareidolia en català, tal com es pot veure en el Cercaterm i, més concretament, a la Neoloteca. Aquesta és la reproducció de la fitxa que hi podem trobar:

<Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental>

Il·lusió consistent a percebre de forma clara un estímul sensorial vague, generalment una imatge o un so, i atribuir-li un significat.

D’acord amb la grafia catalana, és un mot pla i, per tant, la síl·laba tònica és li (pa-rei-do-li-a). D’acord amb la grafia castellana, també és un mot pla, però, com que el grup ia, en castellà, fa diftong, la síl·laba tònica és do (pa-rei-do-lia). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS