e-Licita, e-Vot, e-Notum 

Informàtica i Internet

Seguint l’argumentació de la fitxa «e-comerç, e-recursos, e-revistes», per anomenar els productes i serveis relacionats amb l’administració electrònica, es pot optar per usar l’abreviació e- (que, per imitació de l’anglès, ha esdevingut una mena de marca de tot el que és electrònic), en posició inicial, com si fos un prefix. Així, podríem referir-nos als productes i serveis que la Universitat de Barcelona fa servir en l’àmbit de l’administració electrònica com a e-Licita, e-Notum, e-Factura, e-Vot o e-Arxiu, entre d’altres.

En el cas que calgui determinar l’adreça web d’aquestes aplicacions que, sovint, es presenten en línia, obviarem tant el guionet com la majúscula inicial: www.ub.edu/elicita, www.ub.edu/enotum, www.ub.edu/efactura, www.ub.edu/elicita, www.ub.edu/evot, www.ub.edu/earxiu o www.ub.edu/eadministracio, per exemple.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS