melanocitari? 

Ciències de la vida i la salut

Tot i que el mots compostos amb la forma sufixada -cit admeten dues terminacions possibles, -cític o -citari, s’observa una tendència o altra segons el mot. Així, per exemple, és més habitual limfocitari que limfocític (encara que, potser per influència de l’anglès o potser perquè el sufix -ic és més productiu, cada cop és més habitual limfocític). En canvi, l’adjectiu melanocític és l’única forma documenta a Internet, tant per al català com per al castellà.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS