spinozista o spinozià? 

Filosofia

L’adjectiu derivat de Spinoza és spinozià, i així el trobem abastament documentat: teoria spinoziana, concepte spinozià. També hi ha el terme spinozisme com a doctrina de Spinoza, d’on deriva l’adjectiu spinozista: concepció spinozista, teorema spinozista. Tots dos adjectius són lingüísticament correctes, però volen dir coses lleugerament diferents. No obstant això, pot haver-hi contextos on es pot utilitzar tant un adjectiu com l’altre perquè la distinció conceptual és molt prima.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS