crononutrició? 

Ciències de la vida i la salut

El terme crononutrició és un compost format pel prefix crono- i la paraula nutrició. És un terme encunyat originàriament en francès pel doctor Alain Delabos que fa referència als ritmes biològics en l’alimentació. És, doncs, un calc de la forma francesa original.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS