nutriepigenètica? 

Ciències de la vida i la salut

El terme nutriepigenètica és un compost format per la forma prefixada nutri- i el mot epigenètica. L’epigenètica, tal com es pot veure a la Neoloteca (o al Cercaterm), és una «branca de la genètica que estudia els canvis hereditaris d’expressió gènica que no comporten una modificació en la seqüència del DNA». D’acord amb el que s’explica en l’article Nutriepigenètica i obesitat: panoràmica i dissenys experimentals (UIB), la nutriepigenètica, tal com es deriva de la mateixa formació del mot, és l’estudi dels factors nutricionals que produeixen canvis d’expressió gènica que no comporten modificació en la seqüència del DNA. Hem de considerar, per tant, que és un mot ben format que s’adiu amb el concepte que vol expressar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS