trail (graph theory)? 

Matemàtiques

En teoria de grafs i en anglès, trail és un tipus de camí en què no es repeteixen arestes. En català, d’acord amb la informació recopilada, sol anomenar-se camí simple. Vegem-ne alguns exemples:

«Un camí és una successió de vèrtexs tal que de cada un dels seus vèrtexs hi ha una aresta cap al vèrtex successor. Un camí simple és aquell en què totes les arestes del camí són diferents.» (Glossari de teoria de grafs dins la Viquipèdia; document de l’EPSEM, UPC)

«Camí simple: que no repeteix cap aresta. Camí elemental: que no repeteix cap node.» (document de la UAB)

Més informació sobre altres tipus de camins al Glossari de teoria de grafs, dins la Viquipèdia, i a l’article graf de la Gran Enciplopèdia Catalana.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS