revertir 

Belles arts

El DIEC recull els mots reversió, reversible i reversibilitat amb els significats següents:

reversió
1 f. [LC] Acció de revertir; l’efecte.
2 1 f. [LC] Retorn d’una cosa a l’estat que abans tenia.
2 2 f. [LC] Atavisme 2 .
2 3 f. [MD] Desenvolupament anormal d’un òrgan rudimentari que recorda un altre òrgan d’una espècie inferior.
3 f. [FL] Commutació 4 .

reversible
1 adj. [LC] [FIF] Que pot acomplir-se al revés o en sentit contrari. Una reacció química reversible.
2 adj. [LC] [FIF] Que pot posar-se al revés. Un respatller reversible.

reversibilitat
f. [LC] [QU] [FIF] Qualitat de reversible.

 

Però el verb revertir té un significat molt més restringit:

v. intr. [LC] Una cosa, tornar a la propietat de qui n’havia disposat en favor d’un altre.

 

El GDLC afegeix altres significats, entre els quals hi ha el següent:

v intr 1 1 Tornar una cosa a l’estat que tenia abans.

Fixem-nos, però, que és un verb intransitiu. Això vol dir que una cosa que torna a l’estat que tenia abans, pot revertir, però no es pot revertir una cosa (que seria un ús transitiu). És el mateix significat i funció sintàctica que recull el DRAE per al castellà:

1. intr. Dicho de una cosa: Volver al estado o condición que tuvo antes.

En els contextos de la consulta els usos del verb revertir són transitius i, per tant, incorrectes. D’altra banda, l’ús del verb revertir, en català o en castellà, com a intransitiu, en el sentit recollit al DRAE o al GDLC, no es veu intuïtivament gens clar: tant estrany sona “revertir un procés” com “fer revertir un procés” o “el procés reverteix”. És per això que, probablement, el DIEC no recull aquest significat.

Context

Es va constatar, així mateix, la necessitat de revertir invertir / fer reversible el procés de degradació observat, i per això es fa imprescindible desenvolupar protocols d’intervenció.

Proves de reversibilitat en simulacres o proves patró. Consisteixen a comprovar, mitjançant diverses tècniques i l’ús de diferents mètodes de treball, la possibilitat de revertir eliminar / fer reversible el dany causat pel PVAc als simulacres o proves patró fets en diferents substrats.

Anàlisi dels resultats de reversibilitat en simulacres o proves patró. Es pretén analitzar els simulacres o proves patró després d’haver revertit el eliminat els efectes del PVAc de les seves superfícies. S’analitzaran els suports tractats amb els diferents mètodes utilitzats.

De la mateixa manera, el projecte inclou fer un estudi de possibles tractaments per revertir eliminar / fer reversibles o minimitzar els efectes del PVAc. Aquests tractaments s’assajaran primer a les mostres per establir els protocols que condueixin a l’obtenció de resultats satisfactoris.

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es> [Consulta: 14 de novembre de 2007.

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

DIEC2: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS