trainer & facilitator 

Altres

El terme anglès trainer pot tenir diversos equivalents segons el context i el significat: entrenador, educador i formador. El terme entrenador s’utilitza només en el camp dels esports. En el context d’aquesta consulta les formes més documentades són o bé formador o bé educador.

Pel que fa a facilitator, és un terme que trobem ben definit a la Viquipèdia en anglès, existeix una Associació Internacional de Facilitadors creada el 1993. El terme català facilitador no apareix recollit en cap obra lexicogràfica o terminològica de referència, però es troba usat en contextos professionals; es pot dir el mateix pel que fa al castellà facilitador. A l’entrada facilitateur de la Viquipèdia en francès es fa notar que és un calc de l’anglès facilitator, però proposen facilitateur per designar el concepte que s’hi defineix.

D’acord amb les dades recollides, l’expressió anglesa trainer and facilitator, es tradueix al català habitualment amb l’expressió animador i facilitador o bé educador i facilitador. Tot i que el mot facilitador no té tradició d’ús en català com a substantiu i és un calc de l’anglès, és un derivat possible del verb facilitar i, per tant, està lingüísticament ben format.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS