top employer? 

Economia i empresa

Top employer s’usa en anglès per referir-se a una empresa que crea ocupació. Per evitar l’anglicisme, la fórmula més habitual en catala és empresa creadora d’ocupació, més que no pas empresa ocupadora.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS