palolià? 

Lingüística

Tal com diu la Gramàtica del català contemporani, el sufix -ià significa seguidor de, i normalment s’afegeix a noms propis; per tant palolià com a adjectiu de Palol, seria un adjectiu ben format.

L’adjectiu palolià -ana es troba força documentat en diversos textos

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS