russinyoliana 

Lingüística

En la major part dels documents que fan referència a Santiago Rusiñol, trobem que l’adjectiu derivat és rusiñolià -ana, amb la grafia sense normalitzar respectant  la grafia del cognom.

Hi ha força casos, però, en què apareix la grafia seminormalitzada russinyolià -ana, potser perquè el DCVB dóna per bona la grafia russinyol com a nom de llinatge. En canvi, la forma totalment normalitzada rossinyolià -ana està poc documentada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS