motlle en descàrrega, motlle en càrrega 

Ciències de la vida i la salut

En podologia, els motlles per fer pròtesis plantars es poden obtenir en la modalitat de càrrega (que vol dir amb el peu suportant tot el pes) o en descàrrega (amb el peu enlairat, sense carregar el pes del cos). A Internet, trobem poques ocurrències d’aquests termes en català. En castellà tampoc no hi ha gaires ocurrències, però la forma habitual és la de molde en carga i molde en descarga, respectivament. Per al català, les formes proposades motlle en càrrega i motlle en descàrrega són igualment correctes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS