indústria cloro-àlcali? 

Química

Es tracta d’una indústria que produeix clor (Cl2) i hidròxid sòdic (NaOH) o hidròxid potàssic (KOH), mitjançant l’electròlisi d’una solució salina. És, doncs, la indústria del clor i la indústria de l’àlcali alhora, ja que tots dos elements es produeixen mitjançant el procés clor-àlcali, en què el clor es produeix a l’ànode i la sosa càustica (hidròxid sòdic) i l’hidrogen, al càtode.

Pel que fa a la denominació, la forma més documentada és indústria del clor-àlcali, que trobem en llibres i altres documents rellevants, com ara La indústria del clor-àlcali, publicat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, dins la sèrie «Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la indústria». 

En anglès es documenta chloralkali industry i chloralkali process (amb les variants chlor-alkali i chlor alkali). Tant a la base de dades IATE com al GDT trobem que la forma francesa és industrie du chlore et de la soude. En la IATE també trobem la forma portuguesa indústria do cloro e álcalis. Semblaria que en català també hauria de ser possible la forma paral·lela indústria del clor i de l’àlcali, però no està gens documentada.

En castellà, a més de la denominació industria del cloro-álcali, també trobem força documentada la forma industria cloroalcalina, que també es troba documentada en català, encara que menys que indústria del clor-àlcali.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS