puentear? 

Altres

El verb castellà puentear, recollit al DRAE, està definit de la manera següent: «Recurrir a una instancia superior saltándose la inmediata en el orden jerárquico. Puenteó al director general y se fue directo al ministro». De fet, és un ús figurat del primer significat: «Hacer en un circuito eléctrico un puente».

En català, es podrien usar, segons el context, verbs com ara esquivar, eludir, evitar, obviar. O bé expressions com ara passar pel damunt de, saltar-se (algú). Però segurament hi ha moltes més possibilitats.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS