revaluar? 

Pedagogia i ensenyament

El verb revaluar està recollit al DIEC i té dos significats: a) elevar el valor d’una unitat monetària (revaluar una moneda) i b) revalorar, en el sentit de tornar a valorar o de reconèixer el valor d’una cosa.

El verb avaluar, també recollit al DIEC, vol dir determinar el valor o vàlua d’una cosa. I una avaluació és l’acció d’avaluar. En l’entorn acadèmic, s’avalua un estudiant, és a dir, es determina el valor del seu coneixement mitjançant algun tipus de prova. L’acte de tornar a avaluar un estudiant, hauria de ser reavaluar (i no pas revaluar), tot i que el diccionari no reculli aquest verb. I l’acció de reavaluar hauria de ser la reavaluació, que tampoc trobem al diccionari.

Els significats dels verbs revalorar, revaluar i reavaluar són molt propers, sobretot perquè tots procedeixen del mateix ètim llatí, però presenten matisos diferents que es reflecteixen principalment en els usos que se’n fa. La línia que separa el significat de cadascun d’aquests verbs és tan prima que, en molts casos, es podria justificar l’ús de més d’un d’aquests verbs. Per això, quan es crea un derivat cal no perdre de vista quin és el mot primitiu que s’ha pres com a punt de partida: si tornem a avaluar, reavaluem (re- + avaluar) i, per tant, fem una reavaluació

Cal tenir present que cap diccionari no pot contenir tot els derivats possibles d’una llengua. Només recull els que estan més consolidats per l’ús o presenten algun significat imprevisible, no derivable directament del primitiu més l’afix. En aquest cas, ens trobem davant d’uns derivats (reavaluar i reavaluació) totalment previsibles, però potser poc consolidats encara.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS