anaerobicida? 

Ciències de la vida i la salut

El mot anaerobicida està format per la forma sufixada -cida, del mot llatí caedere, que significa ‘matar’, i per la paraula anaerobi, que fa referència a un microorganisme bacteri que no necessita oxigen per viure. Per tant, un anaerobicida és una substància que mata els organismes anaerobis.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS