material cristal·linià? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu cristal·linià fa referència al cristal·lí de l’ull. Tot i que no es troba documentat en cap diccionari, és un adjectiu ben format a partir del substantiu del qual deriva. No obstant això, l’expressió material cristal·linià no es troba gaire documentada en textos catalans.

Una altra denominació possible, una mica més documentada, és l’expressió material del cristal·lí, que trobem a la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (núm. 24):

La idea de reformar el cristal·lí omplint-lo d’una substància apropiada es remunta a Julius Kessler (1959) en conills. Al nostre Centre d’Oftalmologia, les primeres experiències en aquest camp daten del 1981 en humans i el 1987, el grup liderat per Jean-Marie Parel a Miami demostrava en primats la viabilitat per recuperar l’acomodació mitjançant la substitució de material del cristal·lí per un gel transparent.

I també en el DEMCAT, dins la definició de cataracta membranosa:

Cataracta que queda després de la reabsorció (espontània, quirúrgica o traumàtica) de la major part del material del cristal·lí

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS