creu-correlació o correlació creuada? 

Física

La forma catalana correcta és correlació encreuada, tal com podem veure a la fitxa corresponent del Cercaterm:

<Disciplines cartogràfiques > Fotogrametria>

Correspondència d’imatges basada en intensitats en què es calcula el coeficient de correlació entre els nivells digitals d’una finestra de referència i els d’una finestra de cerca.

Nota: 1. La finestra de cerca és una mica més àmplia per a facilitar la cerca píxel a píxel. Es calcula la covariància dels nivells digitals en ambdues finestres i la desviació típica dels valors en cadascuna per a mesurar-ne la similitud. Un màxim en la correlació mòbil obtingut dins de la finestra de correlació correspon a una similitud màxima.

2. La correlació encreuada és invariant respecte de les transformacions radiomètriques però no ho és respecte de les geomètriques.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS