holocranial? 

Ciències de la terra

El terme holocranial no està documentat en cap diccionari, però és un mot compost ben format (holo-, del mot grec hólos, ‘total’, + cranial), de significat previsible (‘a tot el cap’), que s’oposa a termes de formació similar dins del mateix camp d’especialitat (hemicranial, epicranial, pericranial). A més, l’adjectiu holocranial està força documentat en diversos contextos, com ara: cefalea holocranial o radioteràpia holocranial. En castellà i en anglès, es documenta també en contextos similars: cefalea holocraneal, radioterapia holocraneal, holocranial headache, holocranial radiotherapy.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS