meniscopatia? 

Ciències de la vida i la salut

El terme meniscopatia està format per la paraula menisc i la forma sufixada -patia del grec páthos ’malaltia’. Per tant, és una paraula composta ben formada i és, a més, un tipus de formació molt habitual en el camp de la medicina (adenopatia, artropatia, cardiopatia, osteopatia, encefalopatia, etc.). Malgrat tot, no es troba recollida en les fonts lexicogràfiques de referència (DEMCAT, Cercaterm, etc.). Però el trobem documentat en textos mèdics per a diverses llengües (anglès, francès, castellà, etc.). En anglès, per exemple, el trobem documentat en diversos llibres i articles. És especialment remarcable l’article  Meniscopathy - have the semi-lunar cartilages come full circle? de Paul Welfordicle, en què es justifica la denominació meniscopathy com a solució davant la dificultat per trobar altres denominacions de consens més descriptives.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS