odontostomatologia o odontoestomatologia? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb el punt 4.3 de la nova Ortografia catalana, ratificada pel Ple de l’IEC el 24 d’octubre de 2016, els mots compostos i prefixats amb radicals començats per una s inicial etimològica seguida de consonant que coincideix formalment amb un mot català amb e epentètica, que equival semànticament al radical culte, conserven la e- inicial epentètica del segon component: arterioesclerosi, bioespeleologia, cardioespasme, cronoestratigrafia, electroestàtic, exoesquelet, geoestacionari, termoestable, etc.

Aquest punt afecta la grafia del mot odontoestomatologia, que a partir d’ara s’ha d’escriure amb la e inicial del segon component del compost, contràriament a la grafia antiga (odontostomatologia).

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS