abaluardat? 

Història

Els diccionaris catalans no recullen cap adjectiu derivat del substantiu baluard que signifiqui ‘fortificat amb baluards’, a diferència dels diccionaris castellans, que recullen l’adjectiu abaluartado (derivat de baluarte). En els textos en català, però, aquest adjectiu es troba documentat amb dues formes: baluardat i abaluardat. Les dades que s’obtenen d’Internet per a totes les formes flexives d’aquestes dos adjectius, mostren els resultats següents:

baluardat, baluardada, baluardats, baluardades = 80 resultats aprox

abaluardat, abaluardada, abaluardats, abaluardades = 60 resultats aprox.

Com es pot veure, les dades són semblants en l’ús de tots dos derivats. Intuïtivament la forma amb el prefix a- podria semblar que és més indicada per referir-se a una cosa que té forma de baluard, més que no pas a una cosa fortificada amb baluards. Potser per això a la versió catalana de les obres Victus i Vae victus, de Sánchez Piñol, s’ha optat per la forma baluardat, i no pas abaluardat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS