poblacions heteròtrofes o heterotròfiques? 

Ciències de la terra

D’acord amb la definició del DIEC2, una població heteròtrofa és una població que presenta heterotròfia, es a dir, una població d’organismes que per nodrir-se només incorporen del medi productes orgànics.

heteròtrof -a  adj. [BI] [ZOA] Que presenta heterotròfia.  m. [ZOA] Organisme heteròtrof.

heterotrofia f. [BI] [ZOA] Nutrició dels organismes que, per a subvenir a llurs necessitats biològiques, només incorporen del medi productes orgànics.

heterotròfic -a  dj. [BI] [ZOA] Relatiu o pertanyent a l’heterotròfia o als heteròtrofs.

L’adjectiu heterotròfic, en canvi, es fa servir per referir-se a tot allò relacionat amb l’heterotròfia. Per exemple: vida heterotròfica, alimentació heterotròfica, nutrició heterotròfica, activitat heterotròfica, etc. L’adjectiu heteròtrof, doncs, només és aplicable als organismes que practiquen l’heterotròfia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS