la organització o l'organització 

Gramàtica

La norma general de l’apostrofació en català, tal com es pot consultar al criteri corresponent del CUB de la UB, ens fa escriure l’organització i no pas la organització, atès que es tracta d’un mot femení començat en o- (malgrat que es pronunciï amb [u] inicial en català oriental). L’article sencer la davant de vocal només s’empra en mots femenins començats en i- i en u àtones.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS