hiperleptinèmia 

Ciències de la vida i la salut

Tal com es pot deduir d’alguns textos consultats, el mot hiperleptinèmia és un compost que consta dels següents formants:

hiper- (forma prefixada del mot grec hypér, que significa: 1 ’sobre’, ’damunt de’. Ex: hiperbori. |2 ’ultra mesura’. Ex: hipersecreció, hiperfosfatèmia, hiperactivitat. [GDLC])

leptin- (forma prefixada de leptina, ’hormona sintetitzada al teixit adipós que té un important paper en la regulació de la ingesta i de la despesa energètica’ [DEM])

-èmia (forma sufixada del mot grec haîma, -atos, que significa ’sang’ [GDLC])

Com és deduïble dels seus formants, fa referència a l’excés de leptines a la sang (tal com trobem definit al Dorland’s Illustrate Medical Dictionary)

Cal no confondre aquest mot amb leptimènia, que no hi té cap relació.

Context

En l’obesitat, hi trobem:
a) Hiperleptinèmia.

Bibliografia

DEM: Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS