fuzzificació, defuzzificació 

Matemàtiques

La Neoloteca del Termcat recull les següents equivalències anglès-català per a l’àrea temàtica de matemàtiques:

fuzzy logic - lògica borrosa / lògica difusa

fuzzy set - conjunt borrós / conjunt difús

Per a l’àrea d’informàtica, el Cercaterm (no pas la Neoloteca), recull les equivalències següents:

fuzzy search - cerca per aproximació

fuzzy index - índex per aproximació

Per als termes anglesos fuzzification i defuzzification, l’especialista consultat (professor de matemàtiques de la UB) tria les opcions modificació difusa i concreció respectivament.

Context

Fuzzificació: "La primera etapa d’un sistema d’inferència difús que s’encarrega de convertir els valors concrets de les variables que caracteritzen l’estat del sistema en elements de conjunts difusos amb un cert grau de pertinença s’anomena etapa de fuzzificació".

Defuzzificació: "Hi ha una tercera etapa que s’anomena de defuzzificació, ja que el seu objectiu és convertir el conjunt difús que resulta de l’etapa d’inferència en un valor o en una acció concrets".

Bibliografia

Cercaterm

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS