Apostrofació dels nombres 

Estil i convencions

En català, els símbols no s’apostrofen. Per exemple, apostrofem la paraula hidrogen en un àtom d’hidrogen, però no apostrofem el seu símbol en un àtom de H, una molècula de H2O, etc.

En el cas dels símbols 1 i 11, que representen l’u i l’onze, es fa una excepció per una qüestió de tradició i s’apostrofen: l’11 de setembre, l’1 de maig.

Context

Utilitzant pastilles de NaCl d’1 cm d’espessor.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS