paid media? owned media? earned media? 

Economia i empresa

Els termes anglesos paid media, owned media i earned media, que podem trobar definits a l’entrada earned media de la Viquipèdia, no s’han trobat documentats per al català, però sí per a altres llengües properes, com el castellà i el francès.  

Des del Grand dictionnaire terminologique (GDT) es proposa les denominacions franceses exposition médiatique achetée, exposition médiatique gagnée i exposition médiatique détenue. S’eviten les denominacions média acheté, média gagné i média détenu ja que «média désigne un moyen de communication, alors que le concept à l’étude comporte l’idée de joindre la clientèle effective ou potentielle en maximisant son exposition à un produit, à un service ou à un message».

En castellà també s’han trobat algunes ocurrències dels termes exposición mediática ganada i exposición mediática pagada, i encara més els calcs medio ganado, medio pagado i medio propio.

Com que aquests termes no estan gaire documentats fora de l’anglès, no estem en condicions de confirmar que la denominació proposada pel GDT sigui vàlida en tots els casos, però cal tenir-la en compte.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS