vulcanisme estefanopermià? 

Ciències de la terra

L’adjectiu estefanopermià és un compost format amb els adjectius estefanià i permià, corresponents als períodes geològics anomenats de la mateixa manera, però que solen escriure’s amb majuscula inicial (l’Estefanià i el Permià).

En les obres de referència, com ara la Gran Enciclopèdia Catalana o la Història Natural dels Països Catalans (consultables des de la mateixa plataforma), es pot observar que és habitual la formació de noms compostos per referir-se a períodes que abasten dos períodes geològics, com es el cas de l’Estefanopermià o del Permocarbonífer. D’acord amb la normativa vigent sobre l’escriptura de compostos a la manera culta, aquestes formacions no duen guionet (encara que és freqüent trobar-los documentats amb guionet en algunes obres especialitzades). Per tant, només s’escriu amb majúscula inicial el primer element del compost.(Algunes obres, com ara el GDLC, opten per escriure amb minúscula inicial el nom dels períodes geològics, però la major part dels especialistes prefereixen escriure’ls amb majúscula.)

En el cas que ens ocupa (vulcanisme estefanopermià), com que el compost fa una funció adjectiva, no hi ha cap raó per escriure’l amb majúscula inicial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS