estar en línia? 

Informàtica i Internet

L’expressió en línia és correcta i ha estat normalitzada, tal com es pot veure en la fitxa corresponent de la Neoloteca.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS