batimetria de multifeix? 

Ciències de la terra

El terme batimetria de multifeix està molt documentat en textos de geografia. Però també ho està batimetria multifeix, amb un nombre similar d’ocurrències.

Es tracta d’una operació feta amb un batímetre de sonda multifeix. Per tant, batimetria (de) multifeix i batímetre (de) multifeix són formes reduïdes d’una forma més llarga batímetre o batimetria de sonda multifeix

Al Cercaterm hi ha una entrada similar: altímetre multifeix. Per paral·lelisme, sembla igualment correcte batímetre multifeix i, per tant, batimetria multifeix. Però no sembla rebutjable la forma que manté la preposició.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS