sonar d'escombratge lateral? 

Ciències de la terra

El terme sonar d’escombratge lateral està recollit als Diccionaris cartogràfics del TERMCAT i l’ICGC, amb el sinònim complementari sonar lateral.

En alguns documents també trobem documentada la variant sonar d’escombrat lateral, però és una forma menys recomanable per l’ús del participi (escombrat) per designar accions (veg. Rull, p. 343).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS