tutorial? (semàntica) 

Altres

D’acord amb la resolució presa el 26 de març de 2015, s’accepta el terme tutorial en català, tal com reflecteix la fitxa corresponent de la Neoloteca:

 

<Informàtica > Programari>

Recurs didàctic en suport electrònic que mostra, d’una manera detallada, els passos que ha de seguir un usuari per a poder executar autònomament un procés determinat o per a assolir gradualment un coneixement específic.

Nota: 1. Els tutorials poden ser programes informàtics interactius, vídeos o bé documents amb il·lustracions o captures de pantalla.

Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l’aprovació del terme tutorial:

Es reconsidera la forma programa d’aprenentatge, aprovada pel Consell Supervisor a l’acta núm. 313 (5 de juliol de 2000), i s’aprova en el seu lloc el calc de l’anglès tutorial, pels motius següents:

·l’abundant ús documentat del substantiu tutorial en català amb aquest sentit mostra que la forma programa d’aprenentatge no ha aconseguit substituir el calc i implantar-se;

·la variabilitat actual dels tutorials, que a banda de programes poden ser també vídeos o simples documents amb imatges, fa que programa d’aprenentatge resulti sovint una denominació semànticament poc adequada;

·s’ha constatat, a més, que la forma programa d’aprenentatge s’utilitza majoritàriament referida a programes d’estudis i no referida a tutorials;

·la denominació més estesa en la resta de llengües romàniques és el calc de la forma anglesa: tutorial, en castellà; tutoriel, en francès; tutoriale, en italià; tutorial, en portuguès;

·el substantiu tutorial, malgrat que és un calc, pot considerar-se també una designació justificable i adequada en català a partir del substantiu tutor ("Professor responsable de l’educació individual dins un grup d’alumnes" o "Guia, conseller, defensor, d’algú, en qualsevol afer o qüestió", segons el diccionari normatiu), per adjunció del sufix -al (del llatí -alis, que significa ’relatiu o pertanyent a’) a la forma llatina tutor, tutōris;

·semànticament tutorial és una denominació motivada, que posa l’èmfasi en la característica de ’guies’ d’aquest tipus de recursos (un tutor és, de fet, un ’guia’);

·el diccionari normatiu ja recull altres mots formats anàlogament a tutorial, a partir de genitius llatins acabats en -ōris; és el cas dels adjectius actuarial o vectorial (en el cas de tutorial, amb substantivació posterior);

·tots els especialistes consultats són partidaris de l’acceptació de tutorial i corroboren l’ús habitual d’aquesta designació.

[Acta 588, 26 de març de 2015]

 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS