posat que? 

Gramàtica

Sobre els usos de la locusió posat que, us pot ser útil el Glossari d’errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu universitari de la URV,on es diu:

posat que
Té valor condicional, no pas causal. És sinònim de si, en el cas que o suposant que.

Posat que tinguéssim tota la documentació, podríem votar la proposta.
*Posat que no hem rebut tota la documentació, no podem votar la proposta.
Com que no hem rebut tota la documentació, no podem votar la proposta

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS