noms d'ajuts del Consell Europeu de Recerca 

Estil i convencions

Els noms dels ajuts del Consell Europeu de Recerca (Advanced Grants, Consolidator Grants, Synergy Grants, Starting Grants i Proof of Concept), es troben documentats només en anglès al portal de recerca de la UE (Funding Schemes) encara que la pàgina canviï d’idioma. En el web de l’AGAUR també apareixen les diverses modalitats d’ajuts únicament en anglès. A la base de dades IATE no apareixen traduïts a cap de les principals llengües europees, per la qual cosa es dedueix que s’usen sempre amb el nom anglès independentment de la llengua del text. 

S’observa també que es mantenen generalment amb majúscula inicial els dos elements de la denominació, cosa que indica que reben un tractament de nom propi no traduïble. Això fa innecessari l’ús de la cursiva.

Pel que fa al gènere, solen usar-se en femení (per ex., les Consolidator Grants), ja que s’associen al concepte de subvenció o beca, i se’ls assigna el mateix gènere gramatical. 

En molt casos van precedides d’un genèric català que les acompanya, com ara ajut Consolidator Grant, projecte Consolidator Grant

En el cas concret de Proof of Concept, cal mantenir-lo també com a nom propi no traduïble en anglès. Només es tradueix com a prova de concepte quan se’n fa un ús genèric, en el sentit recollit per les obres de referència: «prova, sovint incompleta, d’un mètode, tècnica o idea, feta amb l’objectiu de verificar-ne a priori la seva viabilitat i utilitat».
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS