led (leds) o LED? 

Física

Tal com es pot veure en l’entrada del Cercaterm, el terme díode electroluminescent presenta diverses variants denominatives. La denominació més popularitzada és, sens dubte, la lexicalització de la sigla LED, és a dir, led. Aquesta lexicalització presenta l’avantatge de permetre la flexió de nombre de manera regular (leds), cosa que no es pot fer amb la sigla LED (que no admet plural, els LED).

És per aquesta raó que, en textos divulgatius, la forma preferible és la lexicalitzada, més acostada a l’ús quotidià en la flexió de nombre. En textos més especialitzats, en canvi, pot ser preferible l’ús de la sigla o de les formes desenvolupades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS