gap 

Física

El terme anglès gap apareix a la Gran Enciclopèdia Catalana amb el significat:

Interval d’energia de la banda prohibida d’un semiconductor, és a dir, la diferència d’energia entre el mínim absolut de la banda de conducció i el màxim absolut de la banda de valència. Hom parla de semiconductors de gap directe quan els esmentats mínim i màxim corresponen al mateix valor de vector d’ona1; quan aquest és diferent, el semiconductor és de gap indirecte.

No obstant això, l’entrada està marcada amb un asterisc, cosa que vol dir que és un terme no adaptat. De fet, en el GDLC no han inclòs aquesta entrada.

Al Cercaterm veiem que l’expressió anglesa energy gap apareix en una fitxa on el terme català és banda prohibida.

També a la UBTerm apareix el terme banda prohibida com a equivalent tant de forbidden band com de energy gap. Com que aquest terme de la UBTerm no té definició, no sabem si cal interpretar que els equivalents anglesos són sinònims absoluts o si més aviat es vol dir que tots dos termes anglesos es diuen banda prohibida en català.

Consultant el VCT s’ha pogut veure que també donen el terme castellà banda prohibida per a les dues accepcions següents:

1. Banda que aparece en un espectro, aunque la transición que la origina esté prohibida por las reglas de selección.
2. Intervalo de energía en el que no existen niveles energéticos.


Per tant, sembla que la majoria de fonts proposen banda pohibida com a equivalent tant de energy gap com de forbidden band.

 

Context

Els orbitals moleculars enllaçants i antienllaçants estan separats per un gap d’energia una banda prohibida.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

VCT: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vocabulario científico y técnico. Madrid: Espasa Calpe, 1996.

UBTerm. <http://www.ub.edu/sl/ubterm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS