ERA (European Research Area)? 

Lingüística

La denominació catalana correcta és espai europeu de recerca (ERA), que trobem recollida al Glossari de termes de gestió de la recerca i la innovació, publicat per l’AGAUR el 2009, on es pot trobar l’entrada següent:

espai europeu de recerca
sigla ERA
es espacio europeo de investigación; ERA; EEI
en European Research Area; ERA

Espai d’àmbit europeu concebut per: permetre als investigadors desplaçar-se i interactuar, mitjançant unes infraestructures i unes xarxes d’abast mundial; compartir, ensenyar i utilitzar els coneixements de forma eficaç; optimitzar i desenvolupar programes de recerca d’àmbit europeu, nacional i regional, i fomentar les relacions amb altres investigadors de tot el món perquè Europa es pugui beneficiar dels seus coneixements.

En alguns documents apareix la sigla catalanitzada EER, en altres es manté la sigla anglesa ERA. D’acord amb la base de dades europea IATE (que recull els termes usats pels traductors de les institucions europees), la tendència, en aquest cas, és adaptar la sigla al desenvolupament de cada llengua. D’acord amb aquesta pràctica generalitzada (si més no, dins les institucions europees), la sigla catalana hauria de ser EER, tal com es proposa al Glossari de l’espai europeu d’educació superior, publicat pels serveis lingüístics de la UPC i la UAB. No obstant això, la conveniència d’adaptar les sigles a la llengua d’arribada en un text concret depèn de l’ús més o menys estès de la sigla adaptada (és a dir, de si és una sigla fàcilment identificable pels destinataris del text) i del context en què apareix (que, en cas que no sigui prou coneguda, caldrà que sigui suficient per identificar a què es refereix).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS