processos urgents i emergents? 

Ciències de la vida i la salut

Tot i que en molts casos els mots anglesos emergency i emergent equivalen al català urgència i urgent, hi ha casos en què l’anglès fa una distinció entre emergency i urgency per a la qual no hi ha una equivalència clara en català. Es tracta de casos en què emergency expressa una situació urgent i amb perill per a la vida del pacient, mentre que urgency descriu una situació menys greu. Aquesta distinció està explicitada en moltes obres, com ara The dictionary of managed behavioral healthcare, dins l’entrada access. Navarro fa notar aquesta diferència dins l’entrada emergency del Libro rojo, on diu:

Obsérvese, además, que en inglés distinguen también claramente entre emergency (proceso que exige atención urgente por poner en peligro la vida del paciente; por ejemplo, un infarto agudo de miocardio) y urgency (proceso que exige atención urgente, pero menos grave y que no pone en peligro la vida del paciente; por ejemplo, un dolor de muelas insoportable). El traductor debe tener esto muy presente en los textos donde aparezcan de forma simultánea expresiones como emergency care (atención de urgencias vitales, atención de urgencias críticas) y urgent care (atención de urgencias leves), o hypertensive emergency (urgencia hipertensiva grave, crisis hipertensiva de primera urgencia) y hypertensive urgency (urgencia hipertensiva leve, crisis hipertensiva de segunda urgencia).

En especialidades quirúrgicas, por ejemplo, es habitual distinguir entre emergency surgery (en cuestión de horas), urgent surgery (en cuestión de uno o dos días) y elective surgery (que puede posponerse sin problemas y programarse con tiempo). No deben confundirse, pues, las expresiones emergency C-section, emergent C-section o stat C-section (cesárea urgente, en el sentido de extrema urgencia, con 30 minutos como máximo para sacar al niño) con urgent C-section (cesárea urgente, pero no apremiante, que puede demorarse unas horas o hasta que haya un quirófano libre).

Tot i que no proposa d’aplicar la mateixa distinció en castellà, es pot veure que les equivalències castellanes són més descriptives que no pas denominatives. Per tant, si hi ha necessitat de fer aquesta distinció, és fàcil que es calqui la fórmula anglesa, fàcilment traslladable al castellà i al català. Probablement per aquesta raó el Cercaterm recull la forma emergència, definida com a urgència greu.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS