universitat de recerca intensiva? 

Pedagogia i ensenyament

Aquesta expressió és un calc de l’anglès research-intensive university. S’utilitza molt d’ençà de la creació de la LERU, la Lliga d’Universitats Europees de Recerca, que inclou un conjunt d’universitats que dediquen molts esforços a l’activitat investigadora. Aquesta expressió, doncs, ha passat de ser una manera de descriure un grau d’activitat determinat a ser una etiqueta que identifica una tipologia d’universitats i que permet distingir-les d’unes altres. En català, el calc universitat de recerca intensiva és l’expressió més usada per referir-s’hi. Tot i ser una expressió calcada de l’anglès, no es fa estranya en català, on ja disposem d’expressions similars, com ara agricultura intensiva, conreu intensiu, ramaderia intensiva, que expressen una elevada producció en un espai limitat. Per analogia, la construcció recerca intensiva sembla igualment vàlida.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS