Apostrofació de de + s 

Estil i convencions

La convenció en català és de no apostrofar la preposició davant d’un grup consonàntic iniciat per s o f, tal com es recull a l’apartat corresponent del CUB:

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=1282#1282

Context

de Spodoptera

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS