Un cas de concordança 

Altres

En un frase com «L’ós polar és un dels animals que poden viure molt temps», en què el subjecte és un grup nominal iniciat per un o una (algun o alguna) amb una determinació formada per un nom en plural més una oració de relatiu adjectiva, no s’ha de confondre la concordança entre subjecte i verb de l’oració principal en singular, amb la concordança entre subjecte i verb de l’oració de relatiu, en plural (més informació al CUB, dins el subapartat Altres casos de l’apartat Concordança entre el subjecte i el verb). També segons l’Optimot, quan la construcció partitiva un dels va acompanyada d’una oració de relatiu («que poden viure molt de temps»), el verb s’ha d’escriure en plural. Per tant, l’oració «l’ós polar és un dels animals que pot viure molt de temps» seria inadequada. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS