INS I BAT 

Pedagogia i ensenyament

Les abreviacions poden ser de molts tipus: abreviatures, sigles, símbols, codis, etc. Cadascun d’aquest tipus d’abreviació té uns patrons de formació. Així, per exemple, inst. és l’abreviatura per a institut, i batx. l’abreviatura per a batxillerat. Però també s’usen les abreviacions INS i BAT, que cal interpretar com a codis.

Per a més informació sobre les abreviacions, veg. l’apartat Abreviacions del CUB, i tots els subapartats:

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS