rosaleda 

Altres

En català, rosaleda no és correcte perquè és una formació castellana rosal-eda. El rosal en català és roser i el lloc on hi ha rosers és el roserar.

Com a exemple, a Barcelona es troba el Roserar de Cervantes (http://www.bcn.cat/parcsijardins/).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS